Fusarium in uien te lijf met inundatie in emmerproef

Volledig onderzoeksrapport

Fusarium in uien te lijf met inundatie in emmerproef

fusarium in ui
Fusarium in ui. - Foto: Wick Natzijl

Over Crkls

In de afgelopen decennia is het landbouwkundig onderzoek in Nederland enorm versplinterd en uit elkaar gegroeid. En ja, boeren hebben vertrouwen in onderzoek, maar hun vertrouwen is niet onvoorwaardelijk. Ook sluit het onderzoek niet altijd goed aan op de urgente problemen waarmee boeren worstelen in de praktijk.


De initiatiefnemers van Crkls: Misset Uitgeverij, BO Akkerbouw, Wageningen University & Research, Aeres Hogeschool en Groen Kennisnet willen hier wat aan doen voor een toekomstbestendige landbouw in Nederland die nu voor grote uitdagingen staat.


Het kennisplatform Crkls wil het kaf van het koren scheiden en bewezen kennis gemakkelijk vindbaar maken voor boeren op een plek. De resultaten van alle onderzoeken en praktijkproeven in Nederland worden verzameld en door een onafhankelijke redactie beoordeelt en op een uniforme en compacte wijze gepubliceerd.


Meer over Crkls

Ga naar de inhoud

Onderzoeksinstituut: Wageningen University & Research

Locatie: Lelystad (Fl.)

Periode: 2021

Gefinancierd door: PPS Uireka

Status onderzoek: Afgerond

Bodemsoort: Zavel- en kleigrond

Betrouwbaarheidsscore:

Toelichting bekijken

Ja(a)r(en) van onderzoek:

1

2

3

4

4+

Statistische onderbouwing:

Het onderzoek is statistisch onderbouwd.

Herhalingen:

Nee

Betrouwbaarheidsscore onderbouwing

Het onderzoek is eenjarig uitgevoerd. De resultaten bevatten een statistische onderbouwing. Het is daarmee matig betrouwbaar.

Fusarium (Fusarium oxysporum f. sp. cepae) is een ernstig en veel voorkomend (in heel Nederland) pathogeen van uien. De schimmel veroorzaakt bol- en wortelrot die tijdens de teelt voor plantuitval kan zorgen en doorzet in de bewaring.

In deze proef is getest of inundatie (onder water zetten) een mogelijke oplossing is voor het Fusariumprobleem.

Conclusies

Onderstaande conclusies gelden vooralsnog alléén voor de omstandigheden waarin de betreffende proef is uitgevoerd. Deze zijn niet zonder aanvullend onderzoek te extrapoleren naar veldsituaties!

  • Inundatie levert (ook zonder extra organische stof) een bestrijding op tot 99% van de besmetting
  • De overleving van Fusarium was hoger op tarwekorrels dan in grond of in aangetaste uien
  • Bij de hier geteste percentages afslibbaar (16% en 27%) was er geen verschil in effectiviteit van het inunderen

Samenvatting

Opzet van de proef

De proef werd uitgevoerd in emmers waarin 25 L klei (27% afslibbaar) of zavel (16% afslibbaar) werd gedaan. Aan de grond werd het equivalent van 10 ton/ha stro, 50 ton/ha gras, uienbollen of géén extra organische stof toegevoegd.

Aan deze mengsels werd in kleine zakjes Fusarium aan toegevoegd in de vorm van besmette grond, met Fusarium begroeide tarwekorrels of door Fusarium aangetaste uien, welke 12 centimeter diep werden begraven.

Impactscore

Met de Impactscore laten we zien op welke bedrijfsactiviteiten de onderzoekresultaten direct effect hebben. Een onderzoeksresultaat kan bijvoorbeeld leiden tot het gebruik van minder gewasbeschermingsmiddelen of minder meststoffen. Dat vermelden we met een korte toelichting.

Betrouwbaarheidsscore:

Het onderzoek is eenjarig uitgevoerd. De resultaten bevatten een statistische onderbouwing. Het is daarmee matig betrouwbaar.

Tags

Gewasbescherming

Uien

author_image

Auteur

Rik Peters