Geen effect in eerste jaar onderzoek opheffen bodemverdichting

Volledig onderzoeksrapport

Geen effect in eerste jaar onderzoek opheffen bodemverdichting

Foto: Mark Pasveer
Foto: Mark Pasveer

Over Crkls

In de afgelopen decennia is het landbouwkundig onderzoek in Nederland enorm versplinterd en uit elkaar gegroeid. En ja, boeren hebben vertrouwen in onderzoek, maar hun vertrouwen is niet onvoorwaardelijk. Ook sluit het onderzoek niet altijd goed aan op de urgente problemen waarmee boeren worstelen in de praktijk.


De initiatiefnemers van Crkls: Misset Uitgeverij, BO Akkerbouw, Wageningen University & Research, Aeres Hogeschool en Groen Kennisnet willen hier wat aan doen voor een toekomstbestendige landbouw in Nederland die nu voor grote uitdagingen staat.


Het kennisplatform Crkls wil het kaf van het koren scheiden en bewezen kennis gemakkelijk vindbaar maken voor boeren op een plek. De resultaten van alle onderzoeken en praktijkproeven in Nederland worden verzameld en door een onafhankelijke redactie beoordeelt en op een uniforme en compacte wijze gepubliceerd.


Meer over Crkls

Ga naar de inhoud

Onderzoeksinstituut: Wageningen University & Research

Locatie: Lelystad en Vredepeel + Praktijkbedrijven NL

Periode: van 2019 tot 2021

Gefinancierd door: BO Akkerbouw en ministerie LNV

Status onderzoek: Afgerond

Bodemsoort: Klei, zand en löss

Betrouwbaarheidsscore:

Toelichting bekijken

Ja(a)r(en) van onderzoek:

1

2

3

4

4+

Statistische onderbouwing:

Het onderzoek is statistisch onderbouwd.

Herhalingen:

Ja

Betrouwbaarheidsscore onderbouwing

Het onderzoek is eenjarig uitgevoerd met herhalingen. De resultaten bevatten een statistische onderbouwing. Het is daarmee betrouwbaar.

In kleigrond werd door gaten prikken de gewasopbrengst verhoogd, maar door woelen verlaagd. In zandgrond gaven de grondbewerkingen geen verschillen in opbrengst. Dit zijn de resultaten van het eerste jaar onderzoek naar het opheffen van ondergrondverdichting.

Conclusies

  • Op kleigrond was de opbrengst na woelen lager.
  • Op kleigrond was de opbrengst bij geen ondergrondbehandeling het hoogst.
  • Op zandgrond waren geen verschillen in opbrengst tussen de ondergrond-behandelingen.
  • Op drie praktijkbedrijven zijn ondergrond-behandelingen opgezet, dit lijkt een positief effect te hebben op beworteling en ontwatering.

Samenvatting

Ondergrondverdichting is een steeds meer voorkomend probleem in de landbouw. Dit heeft met name gevolgen voor de vochtvoorziening en waterhuishouding van de bodem. Dit onderzoek bekijkt een aantal mogelijkheden op verschillende gronden en locaties om de ondergrondverdichting duurzaam op te heffen.

Impactscore

Met de Impactscore laten we zien op welke bedrijfsactiviteiten de onderzoekresultaten direct effect hebben. Een onderzoeksresultaat kan bijvoorbeeld leiden tot het gebruik van minder gewasbeschermingsmiddelen of minder meststoffen. Dat vermelden we met een korte toelichting.

Betrouwbaarheidsscore:

Het onderzoek is eenjarig uitgevoerd met herhalingen. De resultaten bevatten een statistische onderbouwing. Het is daarmee betrouwbaar.

Tags

Bodembewerking

author_image

Auteur

Jean-Marie Michielsen