Eiwitgehalte brouwgerst verbeteren door bijbemesting

Volledig onderzoeksrapport

Eiwitgehalte brouwgerst verbeteren door bijbemesting

Brouwgerst
Brouwgerst - Foto: Mark Pasveer

Over Crkls

In de afgelopen decennia is het landbouwkundig onderzoek in Nederland enorm versplinterd en uit elkaar gegroeid. En ja, boeren hebben vertrouwen in onderzoek, maar hun vertrouwen is niet onvoorwaardelijk. Ook sluit het onderzoek niet altijd goed aan op de urgente problemen waarmee boeren worstelen in de praktijk.


De initiatiefnemers van Crkls: Misset Uitgeverij, BO Akkerbouw, Wageningen University & Research, Aeres Hogeschool en Groen Kennisnet willen hier wat aan doen voor een toekomstbestendige landbouw in Nederland die nu voor grote uitdagingen staat.


Het kennisplatform Crkls wil het kaf van het koren scheiden en bewezen kennis gemakkelijk vindbaar maken voor boeren op een plek. De resultaten van alle onderzoeken en praktijkproeven in Nederland worden verzameld en door een onafhankelijke redactie beoordeelt en op een uniforme en compacte wijze gepubliceerd.


Meer over Crkls

Ga naar de inhoud

Onderzoeksinstituut: Wageningen UR

Locatie: Lelystad en Valthermond

Periode: van 2017 tot 2019

Gefinancierd door: BO Akkerbouw

Status onderzoek: Afgerond

Bodemsoort: Klei- en dalgrond

Betrouwbaarheidsscore:

Toelichting bekijken

Ja(a)r(en) van onderzoek:

1

2

3

4

4+

Statistische onderbouwing:

Onderzoek is niet statistisch onderbouwd.

Herhalingen:

Ja

Betrouwbaarheidsscore onderbouwing

Het onderzoek is meerjarig uitgevoerd met herhalingen. De resultaten bevatten geen statistische onderbouwing. Het is daarmee betrouwbaar.

Het eiwitgehalte van Nederlands brouwgerst is vaak te laag voor de mouterij en brouwerij. Met een extra stikstofgift van 30-40 kg N rond het in de aar komen van de gerst kan het eiwitgehalte met 1% toenemen. Met toepassing van biomassabeelden kan de N-bemesting zodanig geoptimaliseerd worden dat alleen daar waar nodig bijsturing plaatsvindt.

Conclusies

  • N-bijbemesting op klei pakt vrijwel altijd positief uit.
  • Schatten van eiwitgehalte in brouwgerst met drones is betrouwbaar op zand- en dalgronden.
  • Goedkoper alternatief via satellietbeelden lijkt niet bruikbaar.

Samenvatting

WUR Open Teelten heeft in opdracht van BO Akkerbouw onderzocht of verruiming van de stikstofgebruiksnormen ertoe kan bijdragen dat het eiwitgehalte van brouwgerst toeneemt. Met een hoger eiwitgehalte zullen Nederlandse mouterijen vaker Nederlands brouwgerst gebruiken.

Impactscore

Met de Impactscore laten we zien op welke bedrijfsactiviteiten de onderzoekresultaten direct effect hebben. Een onderzoeksresultaat kan bijvoorbeeld leiden tot het gebruik van minder gewasbeschermingsmiddelen of minder meststoffen. Dat vermelden we met een korte toelichting.

Betrouwbaarheidsscore:

Het onderzoek is meerjarig uitgevoerd met herhalingen. De resultaten bevatten geen statistische onderbouwing. Het is daarmee betrouwbaar.

Tags

Bemesting

Gerst

author_image

Auteur

David de Wit